Analysunivers för att analysera kunder och marknad

PAR Univers är en smidig molnlösning som ger dig tillgång till våra databaser så att du kan göra analyser kombinerat med ditt eget data.

  • Kan användas för analyser, urval och styrning av marknadsföringsinsatser
  • Kombinera eget data med uppdaterad och bred marknadsinformation
  • Möjliggör analyser på förändringar över tiden

08-775 36 00 Kontakta en säljare

Kontakta PAR

PAR Univers

Ett PAR Univers är en tjänst som vänder sig till dig som har ett behov av att analysera din marknad och företagets kunder. Du har ofta kommit långt i din egen analysprocess och har ett behov av att kombinera eget kunddata med extern data i ditt analysarbete. Du får en flexibel lösning och ökad kvalitet på dina analyser och analysmodeller.

Univers Sveriges befolkning

PAR Univers B2C är ett avpersonifierat utdrag ur PARs befolkningsdatabas som består av alla över 16 år i Sveriges befolkning. PAR Univers uppdateras månadsvis vilket möjliggör analyser på förändringar över tiden. Det är fullt möjligt att skapa en ögonblicksbild per månad, kvartal eller år.

Univers Sveriges näringsliv

Serranodatabasen, med ekonomisk historik på företagsnivå, är ett bra hjälpmedel när du vill beskriva och analysera utvecklingen i Sveriges näringsliv. Databasen lämpar sig väl för registerbaserad statistikproduktion och rapportframställning, men också för analys med statistiska metoder.

Serrano löser en massa teknikproblem och fallgropar som annars uppträder när man ska använda ekonomisk registerdata för statistikproduktion och statistisk analys. Serrano har korrekta årsvärden som kan användas direkt för statistikproduktion samt organisationsnummer och namn på alla data.


Mitt PAR

Logga in

x