Analyser för lönsam direktmarknadsföring

PARs analytiker är experter på att hjälpa företag att hitta nya kunder och skapa nya affärer. Med våra analyser får du en mer lönsam direktmarknadsföring.

  • Identifiera dina bästa målgrupper och kundämnen
  • Hantera föränderligheten – bearbeta rätt kund vid rätt tillfälle
  • Få en bedömning av ditt eget företag, din marknad och dina konkurrenter

08-775 36 00 Kontakta en säljare

Kontakta PAR

Analysmodeller

Vi utgår alltid från dina förutsättningar och tar fram den lösning och modell som löser dina problem och utmaningar. För det mesta hamnar vi då inom följande huvudområden:

Prediktiva analyser

Förutser en händelse, ofta att en person går in i ett nytt köpmönster exempelvis köper bil, byter mobiltelefon, avslutar en prenumeration etc. När du jobbar med direktmarknadsföring är denna information värd oerhört mycket eftersom du då kan bearbeta rätt person vid rätt tillfälle.

Kommunikationsanalyser

Visar vad i din direktmarknadsföring som har gett bra resultat. Antingen i fråga om specifika budskap eller olika medieval, men också hur olika grupper exempelvis har reagerat på ett erbjudande.

Målgruppsanalyser

Målgruppsanalysen ger dig klarhet i hur din kund ser ut, hos vilka målgrupper ni är framgångsrika och hur stor marknadsandel ditt företag har inom de olika grupperna. Utifrån denna information kan du sedan t ex hitta tvillingar, d v s kundämnen som liknar dina befintliga kunder.

Glöm inte bort att din målgruppsprofil kan förändras med tiden. Har dina nytillkomna kunder en annan profil än de kunder du har haft under en längre period? Att fortsätta i gamla hjulspår utan att stämma av förändringar i hur kunderna ser ut kan få negativa konsekvenser. Risken är till exempel att du blint kommunicerar till fel prospekts - och på fel sätt.

Analysteamet på PAR besitter mångårig och gedigen kompetens av att analysera kunder på olika nivåer och för olika branscher, såväl inom B2C som B2B. När det gäller målgruppsanalyser på konsumentsidan kan vi t ex analysera köpkraften hos din målgrupp och dina kunder med hjälp av vår konsumentklassificering BRIC. På företagssidan kan vi utgå från analysmodeller som t ex Potential Revenue Model, Super Key Ratio och Tillväxtprognos.

Tvillinganalys

Vi analyserar dina bästa kunder och tar fram nya kundämnen som liknar dessa.

Super Key Ratio

Med SKR identifierar och graderar vi de bästa företagen utifrån ekonomisk kvalitet i kombination med bakgrundsuppgifter som företagsstorlek, bransch och geografi.

Tillväxtprognos

Hitta målgrupper där företagen kommer att växa under kommande 12 månader. Öka på så sätt din hitrate, försäljningsvolym och lönsamhet i säljprocessen

Potential Revenue Model

PRM bedömer affärspotentialen för varje enskild kund/kundämne. Du får både ökad hitrate och ökad försäljning, eftersom segmenteringen och säljstyrningen baseras på affärspotentialen.

Bric

  • Köpkraft
  • Livsfas
  • Urbanisering
  • Boendeform
  • Utbildning

Kundcase

Ny segmenteringsmodell identifierar lönsamma kunder åt Jetpak.

Kundcase

Analysen la grunden till bättre leads och motiverade säljare hos K3.

 

Mitt PAR

Logga in

x