Direktmarknadsföring

Direktmarknadsföring (DM) använder du dig av när du vill nå en specifik målgrupp, noga selekterad och utvald.

Målgruppsurvalet har en mycket stor påverkan på resultatet av en kampanj. Det spelar ingen roll hur bra erbjudande du har, går det till en ointresserad person kommer mottagaren inte att nappa. Vi hjälper dig att få bättre resultat på dina kampanjer till en lägre kostnad.

Här finner du bra och intressant läsning och lärdomar vi dragit av mer än 50 år i DM-branschen.

Behovsbaserad segmentering ökar kundnöjdheten inom B2B

Allt fler undersökningar visar att systematiserad kundvård och investeringar i bättre kundförståelse starkt bidrar till ökad lojalitet och högre lönsamhet. Ändå har B2B-företagen hittills haft förvånansvärt svårt att hitta bra arbetsmodeller för just detta. Behovsbaserad segmentering är ett sätt att bli effektivare både när det gäller kundvård och new business-arbete.

Marknadsföring via den främsta hjälpredan

Mobilen ligger i fickan, mottagarna välkomnar personlig marknadsföring i den och tekniken finns. Marknadsföring i mobilen kommer starkt och ger god effekt. Lösningar som gör det lättare för konsumenterna att marknadsföra företaget, bildigenkänning och marknadsföring på Facebook är några av de bästa sätten att stärka den befintliga marknadsföringen.

Social CRM

Konsumenterna litar mer på varandra än företagen. På Internet sprids konsumenternas omdömen om företagen väldigt fort till väldigt många. 2,3 miljarder internetanvändare lever delar av sitt liv on-line, en miljard Facebook-användare har i genomsnitt 150 vänner.

Big Data är ingen fluga

På internet finns oöverskådligt mycket information – Big Data. Det ger företagen otaliga möjligheter att interagera med kunden för att bemöta kritik och stärka sina ambassadörer. Det är inte företagens reklam som skapar varumärket längre, det är den ständigt pågående diskussionen i de digitala medierna.

100 % rätt – en väg till framgång

Affärsinformationen i företagets system är ofta den mest värdefulla tillgången. Men få företag har åtkomst till den uppdaterade information de behöver.

Varning för okontrollerad informationsspridning!

Många företag saknar en central plats för att samla all affärskritisk information. Dessutom saknas ofta en strategi för hur denna information ska hållas uppdaterad. Och om viktiga beslut bygger på uppgifter som är ofullständiga, inaktuella eller helt enkelt felaktiga utsätts hela verksamheten för risker.

Tips för din DR-kampanj

Alla läser direktreklam på samma sätt. Vi undrar vart den kommer ifrån, varför jag fått den och vad jag får om jag svarar. Med bra svar på mottagarens frågor kan du få mottagaren att tacka ja till erbjudandet.

Fastna inte i spamfilter

Olika virusprogram och skräppostfilter kommer att skanna igenom ditt mail och ge det ett visst antal spampoäng. Om den sammantagna poängen är för hög kommer ditt mail att fastna i spamfilter hos vissa mottagare.

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x