Sveriges Superföretag 2011 inom mat- och dryckesbranschen

I dag presenterar Veckans Affärer Sveriges superföretag, en rankinglista som baseras på en ny analys av PAR, som granskat alla företag i Sverige. Bland de svenska mat- och dryckföretagen klarar 12 stycken av de hårda kriterierna för att klassas som superföretag.

Svenska mat- och dryckbranschernas superföretag utsedda

Sveriges tre största superföretagen inom mat och dryckbranscherna är Vinunic i Stockholm, Svenskt Butikskött i Johanneshov och Hermansson & Co i Stockholm. Undersökningen och analysen är gjorda av PAR, som har rankat alla svenska företag efter sex avgöraFör andra året i rad minskar antal superföretag i Sverige. En starkt bidragande orsak är lågkonjunkturen. I år är det bara 318 företag som kvalificerar sig som superföretag. Det är en minskning med 10 procent jämfört med förra året (353 företag) och en minskning med hela 27 procent jämfört med för två år sedan (434 företag).

– Det märks i vår analys att de sista årens lågkonjunktur slår allt hårdare bland de svenska aktiebolagen. Tyvärr håller nedgången i sig från förra året och antal superföretag minskar igen. Företagen får det allt svårare att ha hög tillväxt samtidigt som de behåller en uthållig lönsamhet, säger Per Weidenman, som är chefsanalytiker på PAR och har utvecklat modellen som undersökningen bygger på.nde kriterier. PAR är ledande på att hjälpa företag att skapa fler affärer genom bland annat avancerade analysmetoder.

Branschens superföretag

Tabellen visar mat- och dryckbranschernas superföretag efter omsättning. Hela listan, mer information, trender, analys och sökfunktion finns på: www.par.se/superforetagen

– Genom att studera hur superföretagen arbetar, kan nästan alla svenska företag lära sig något om hur de kan förbättra sina verksamheter. Med våra förfinade analysmetoder kan vi hjälpa i princip alla svenska organisationer och företag att analysera hur de kan förbättra sin verksamhet för att skapa fler och lönsammare affärer samt bättre relationer med sin omvärld, säger Krister Jörlén, vd för PAR.

Fördjupad information om alla superföretag, trender, analys och en avancerad sökfunktion finns på: http://www.par.se/superforetagen

IT, Hälsa och utbildning backar mest

Störst andel superföretag finns i dagligvarubranschen, med en andel på hela 0,31 procent, vilket är långt över riksgenomsnittet på 0,10 procent. De kraftigaste minskningarna står IT och elektronik samt Hälsa och utbildning för. Andelen superföretag inom IT och elektronik minskar från 0,29 procent till 0,17 procent. Och hälso och utbildningsbranscherna minskar från 0,18 procent till 0,12 procent.

Svenska superlistan: Bransch för bransch

Tabellen visar antal superföretag inom varje bransch de senaste sex åren och andelen superföretag inom respektive bransch för 2011. Mer info: www.par.se/superforetagen


 

Kriterier för Superföretagen

PAR:s modell för att identifiera och ranka Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 318 företag som kommer med på 2011 års topplista.

Vad skiljer superföretag från vanliga företag

Superföretagen arbetar smartare än andra företag, vissa genom bättre dialog och kommunikation med sina kunder. Företag som samtidigt kan visa långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.

Göteborg inte bättre en genomsnittet

Av de tre storstadsregionerna, Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö, har Malmö högst andel superföretag med 0,13 procent. Göteborg ligger precis som förra året sist, på riksgenomsnittet, 0,10 procent. Anledningen är att superföretagen i Göteborg drabbas hårt tidigt i en konjunkturnedgång och att företagen i Malmö är relativt konjunkturokänsliga. Högst andel superföretag i Sverige finns i Halland och Västmanland, följt av Gävleborg och Västra Götaland.

Kvinnliga superföretags-vd:ar ökar – lite

Andelen kvinnliga vd:ar i superföretagen har ökat de senaste åren, men är i år kvar på samma nivå som förra året. Bara åtta procent av superföretagen har en kvinnlig vd. Två branscher skiljer sig dock väsentligt. Flest kvinnliga vd:ar finns inom Telekom- och media, där 40 procent av superföretagen har en kvinnlig vd. Motsvarande siffra inom Hälsa och utbildning är siffra 32 procent. (Antal superföretag inom respektive bransch är 5 respektive 19 stycken.) Gymgrossisten är det största superföretaget med kvinnlig vd.

PAR:s Superkriterier

Undersökningen är framtagen av Per Weidenman, chefsanalytiker på PAR, som i sju år tillsammans med Veckans Affärer tagit fram Årets Superföretagare. Topplistan med 318 företag baseras på PAR:s ”Supermodell” för ekonomisk kvalitet. Denna modell visar företagens ekonomiska prestationsförmåga. De ekonomiska parametrar PAR väger samman för varje enskilt företag är: tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering.

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna) med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså relativ, så att vi kan identifiera de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur. Bedömningen är också storleksneutral, de ”bäst presterande” företagen återfinns bland både större och mindre företag.

För att ta fram listan med ”Superföretagen” har PAR därtill gjort denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2004. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta har vi satt som villkor att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året. (Drygt 48 000 aktiebolag i Sverige under 2010.) Det är alltså extremt svårt att kvalificera sig till denna lista, och i den sammanställning som PAR genomfört under september och oktober 2011 är det endast 318 aktiebolag i Sverige som haft bäst betyg under de senaste fyra åren.

Fakta om PAR

PAR hjälper svenska och internationella företag att skapa affärer genom att hjälpa dem skaffa fler och närmare relationer med sina kunder. PAR är en komplett leverantör av affärsinformation i Sverige, Norden och Europa. Företaget har fler än 4 000 kunder och fem kontor runt om i Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm och representationskontor finns i Malmö, Örebro, Göteborg och Östersund. PAR har totalt 135 anställda och ingår i Bisnode-koncernen, en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med drygt 3000 medarbetare i 17 länder i Europa.

För mer information, kontakta gärna:

Per Weidenman, chefsanalytiker, PAR, 08-775 37 77, 070-674 88 45, per.weidenman@par.se
Pia Törnqvist, försäljnings- och marknadschef, PAR, 070-689 76 59, pia.tornqvist@par.se

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x