Stepstone

Framgångsrik rekrytering

Ett av Skandinaviens mest framgångsrika rekryteringsföretag använder PARs datakvalitetsverktyg.  Vi tar här reda på hur det främjar deras verksamhet och får dem att “jobba smartare”.

StepStones verksamhet består i att hitta rätt kandidater till lediga jobb.  Men till skillnad från traditionella rekryteringsföretag säljer man platsannonser till företag via webben som en så kallad jobbportal.  Det ger en oslagbar synlighet på marknaden och i nuläget besöks jobbportalen av en miljon internetanvändare varje vecka. I jobbportalen finns dessutom en miljon sökbara CV.

Eftersom målet är att synas går en stor del av StepStones marknadsföringsbudget åt till att hitta de rätta kandidaterna.  Utan besökare skulle tjänsten snabbt bli oattraktiv för företagen.

Anställa under lågkonjunktur

Hur bär sig då StepStone åt för att hitta företagskunder och kan man alls rekrytera i dessa ekonomiskt kärva tider?

“Det är olika från bransch till bransch hur företagen har påverkats av den ekonomiska krisen”, menar Casper Hviid, Business Intelligence Manager Nordics hos StepStone.  “Även om vår tillväxt har varit negativ har många företag fortfarande ett rekryteringsbehov tack vare sin personalomsättning.

“Knepet är att jobba smartare genom att rikta in sig på de företag vi har störst chans att värva.  Med vårt begränsade antal säljare har vi inte råd att vara ineffektiva.  Istället ser vi till att fullt utnyttja de resurser vi har”, säger han.

“Knepet är att jobba smartare genom att rikta in sig på de företag vi har störst chans att värva."

Jobba smartare

För StepStone handlar det till stor del om att hålla ordning på data.  Företaget hade redan påbörjat detta arbete i Danmark och när Casper Hviid tog över ansvaret för informationshanteringen i Sverige och Norge, tog han in PAR i arbetet.

Den första rensningen i augusti 2008, då PAR matchade sin huvuddatabas EuroContactPool mot StepStones data, gav inga tillfredsställande resultat - tvärtom. Matchningen låg under genomsnittet.

Casper Hviid säger att det inte kom som någon överraskning:  “Jag var medveten om den låga kvaliteten på en mängd företagsinformation – halva namnet, tredjedelen av ett telefonnummer och ingen adress”.

StepStone beslöt sig för att lägga tid och resurser på att gå igenom felmatchningarna manuellt.  Det var en stor uppgift, men den gav utdelning i form av betydligt högre matchningar.

Detta har hjälp dem att hitta företag i mindre konjunkturkänsliga sektorer, eftersom PARs verktyg gör det möjligt att skapa ett urval inom de olika branscherna och StepStone vet precis vilka branscher som har tillväxtpotential.

Upprätthålla kvaliteteten

En databas är en levande enhet som kräver strikta kvalitetsrutiner för att inte snabbt bli inaktuell.  StepStone har använt insticksprogrammet PAR One-by-One för SuperOffice CRM för att behålla kvaliteten.

“Innan vi började använda detta sökverktyg var det en lång process att upprätta en ny företagsprofil i CRM-ssytemet”, säger Casper Hviid.  “Vår säljpersonal fick gå ut på webben för att hitta en viss platsannons, företagsnamn eller kontakt innan man kunde ringa dem.  Om de inte fick respons lämnades ärendet halvfärdigt.  Med One-by-One tar det bara några sekunder att lägga in den information som behövs.”

Så viktig är den löpande datakvaliteten för StepStone att man har förbjudit manuellt upprättande av nya företagsprofiler i databasen.

Automatiska uppdateringar

En av de främsta orsakerna till att vi valde PAR som leverantör var möjligheten att varje månad få automatiska uppdateringar.  Varje månad får StepStone en uppdatering om företagen i databasen, vilket man sedan integrerar i sitt CRM-system (inga manuella rutiner ingår).

Ökad försäljning

StepStone köpte nyligen 9 000 företagsuppgifter från PAR, företag som matchade målkriterierna, men som inte fanns med i databasen. Detta har man gjort som ett led i ett projekt i syfte att bygga vidare på verksamheten i Sverige.

Nu när det ekonomiska klimatet förbättras kan StepStone börja skörda frukterna av arbetet med att ta fram bättre data. Detta märks i de omedelbara resultaten från det svenska dataprojektet.

“Vi har nu en solid plattform att bygga på.  Vi har alltid använt oss av målinriktade kampanjer och kvaliteten på våra data underlättar i mycket hög grad”, säger Casper Hviid.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på PAR idag på 08-775 36 00 eller skicka ett mail.

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x