Så tas branscherna fram till Superföretagen

Baserat på företagens officiella SNI-kod har Superföretagen grupperats i 11 övergripande branschsektorer.

Holdingbolag och koncernmödrar har så långt som möjligt grupperats i den branschsektor som gäller för dotterbolagens verksamhet.

Den huvudsakliga verksamheten inom respektive branschsektor visas i följande tabell.

Huvudsaklig verksamhet

BRANSCHSEKTOR                               

VERKSAMHETER

Energi & miljö

Olja & Gas, Elektricitet, Vatten & avlopp, Avfallshantering

Material

Skogsprodukter, Gruv & metall, Kemiska produkter

Industrivaror

Tillverkningsindustri, Byggvaror, Fordon & transportmedel

Byggnadsindustri

Bygg & anläggning

Sällanköp

Beklädnad, Hemutrustning, Elektronik, Bygghandel, Bilhandel, Hotell, restaurang & fritid, Persontransport

Dagligvaror

Livsmedelshandel & -distribution, Livsmedelsindustri, Hygienprodukter

Hälsa & Utbildning

Forskning, Utbildning, Hälsorelaterade tjänster, Preparat, Medicinsk teknik

Finans & Fastighet

Banker, Försäkring, Fastigheter, Uthyrning, leasing & övriga finansiella tjänster

IT & Elektronik

IT-konsulter, Programvara, Kommunikationsutrustning, Kontorsutrustning, Elektronisk utrustning och instrument

Telekom & Media

Media, Telekomoperatörer

Företagstjänster

Personalutbildning, Bemanning & outsourcing, Konsulter (administration, ekonomi, bygg, industri), Reparation (datorer, kommunikationsutrustning, industri), Underhåll transportmedel, Godstransport, Tryckerier, Lokalvård


blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x