Så blir du ett Superföretag

Superprestationen handlar om tillväxt i kombination med lönsamhet, effektivitet och goda finanser.

 Av Sveriges cirka 250000 aktiebolag är det 6000-7000 som klarar Superkriterierna under ett år. Men redan året därpå har nära 80% av dessa fallit ifrån, oftast på grund av att tillväxten eller lönsamheten återgått till en lägre nivå.

Endast 300-400 företag klarar Superkriterierna under fyra år i rad – det är dessa som premieras som Superföretag. Men när vi nu årligen har analyserat företagens ekonomiska prestationer sedan 2005 ser vi att bara en handfull företag klarar Superkriterierna under 8 år eller mer.

Frågan vi då kan ställa oss är – kan Superföretagen identifieras i förväg? Genom undersökningar och intervjuer har vi försökt kartlägga framgångsfaktorerna. Bakom siffrorna finns dock nästan alltid företagaren, entreprenören, eldsjälen som brinner för en idé och söker ständig förbättring. Men det finns också gemensamma grunder för att omvandla en affärsidé till uthållig kommersiell framgång.

Här är några av tipsen för hur du blir ett Superföretag.


Tydlighet

Alla framgångsrika tillväxtföretag har en sak gemensamt. De kommunicerar tydligt sin strategi eller affärsidé så att den är lätt att förstå.

I praktiken betyder det att man trovärdigt visar att de lysande idéer som företaget baseras på, verkligen går att kommersialisera. Tjäna pengar på det, helt enkelt.


Kunden har rätt

Lyssna på dina kunder. Utveckla erbjudandet efter vad dina kunder efterfrågar:

  • Vad de säger att de vill ha.
  • Vad de faktiskt köper.

Se till att strategierna utgår från vad som är värdefullt för dina kunder.


Arbetsglädje

Bästa sättet att alltid erbjuda hög kvalitet, är att göra företaget enkelt och stimulerande att arbeta i. Ungefär som Gorbatjov responderade när han försökte reformera Sovjetunionen.

Du behöver inte lyfta en döende supermakt. Däremot ska du se till:

  • Att organisationen går att överblicka.
  • Att dina bästa anställda känner sig sporrade.
  • Att de som snabbast uppfattar nya trender och strömningar på marknaden har befogenhet att agera.

Uthållighet

Framgångsrika företag är konsekventa i sin kommunikation. De byter inte ambition utan strävar uthålligt mot sina mål.

Men var beredd på att det kanske tar längre tid än vad man tror att slå igenom på en ny marknad. För att inte tala om vad som krävs för att göra sitt företag känt internationellt.

Överskatta inte den egna förmågan. Satsa inte för hårt på projekt som du inte tror har en rimlig chans att lyckas.


Källa: Weidenman Per, Bergsten Mikael (2006). Vad utmärker ett tillväxtföretag. Helsingborg: Obicom

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x