PARs Superkriterier

Framtagningen av topplistan med 317 företag baseras på PAR:s ”supermodell” för ekonomisk kvalitet. Denna modell visar företagens ekonomiska prestationsförmåga.

 De ekonomiska parametrar vi väger samman för varje enskilt företag är:

• Tillväxt
• Vinst
• Avkastning
• Effektivitet
• Kapitalstruktur
• Finansiering

1 är bästa betyget

För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna) med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså relativ, så att vi kan identifiera de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur. Bedömningen är också storleksneutral, de ’bäst presterande’ företagen återfinns bland både större och mindre företag. Bedömningen görs årsvis och resulterar i ett betyg från 1 till 5, där 1 är bästa betyget.
 

Extremt svårt att kvalificera sig till listan med Superföretag

För att ta fram listan med Superföretagen har vi därtill gjort denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2007. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag! Utöver detta har vi satt som villkor att företagen ska ha en omsättning på minst 10 Mkr  under det senaste året *. Det är alltså extremt svårt att kvalificera sig till denna lista, och i den sammanställning som PAR genomfört under september 2012 är det endast 317 aktiebolag i Sverige som haft bäst betyg under de senaste fyra åren.

* Totalt sett fanns det cirka 50.000 aktiebolag i Sverige som omsatte mer än 10 Mkr under 2011.

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x