Nå framgång på en ny marknad

När den svenska marknaden är för liten och företaget ska fortsätta sin expansion kan det vara läge att börja exportera. Exportrådet är hemma på din bortamarknad och kan ge dig värdefulla råd för att lyckas. PAR kan hjälpa dig att nå fram med ert erbjudande till rätt målgrupp i det nya landet.

Valter Norman - När den svenska marknaden har blivit för liten är export ett bra sätt att fortsätta växa. Vi har förmånen att få rådge och bidra till många företags lyckade satsningar på nya marknader, säger Valter Norman, Project Manager på Exportrådet.  

Kunskap och strategi

Han menar att export av rätt anledning har alla möjligheter att lyckas, om det bygger på en gedigen kunskap om den nya marknaden, vilket värde det egna företaget kan tillföra, realistiska förväntningar och en väl genomarbetad strategi. 

Rätt modell för det nya landet

Det handlar inte om att replikera framgången i Sverige på en ny marknad. Det handlar om att utvärdera vilket värde det egna företaget bidrar med och hur företagets erbjudande kommer till bäst nytta på den nya marknaden.

Det är inte alls säkert att man ska bygga upp sin organisation på samma sätt och erbjuda samma produkt- eller tjänsteutbud på den nya marknaden.

Exportrådet ovärderligt

Vinsten för en lyckad exportsatsning är stor samtidigt som de möjliga misstagen på vägen är många. Därför subventionerar staten Exportrådets rådgivning till mindre företag. Även de stora internationella företagen tar ofta hjälp från Exportrådet för att bli ännu mer framgångsrika i länder de redan är väletablerade i.

- Exportrådet kan hjälpa ditt företag att undvika misstagen och nå framgångarna på den nya marknaden snabbare. När ni vill ha hjälp att finna rätt målgrupper och kontakta dem på rätt sätt, tar jag över rådgivningen, säger Kristine Nordström, rådgivare på PAR.

 PAR identifierar din målgruppKristine Nordström 

Kristine och hennes åtta kollegor med lokalkännedom om sin respektive marknad hjälper PARs svenska kunder att finna och nå fram till rätt målgrupp i ett nytt land.

De utgår från Euro Contact Pools databas som innehåller information om 32 miljoner företags omsättning, juridiska form, antal anställda och branschtillhörighet samt kontaktfakta till 26 miljoner beslutsfattare i 23 europeiska länder.

- Genom att kombinera koncernens samlade expertis med vår lokala kompetens kan vi plocka fram precis den information du behöver för att nå framgång i ett eller flera europeiska länder, säger Kristine.

Marknadsföring på rätt sätt

Ingen marknad är den andra lik, ej heller när det gäller marknadsföring.

- I ett nytt land måste du anpassa dina marknadsinsatser till kulturen, lagar och regler. Vi har koll på vad som gäller och fungerar i det land du är intresserad av. Vi kan hjälpa dig att nå fram till dina framtida kunder på rätt sätt, redan vid första försöket, säger Kristine.

 

Fakta:

Här är några av de viktigaste lärdomarna företagen nämner efter en misslyckad exportsatsning:

  • Vi borde ha gjort hemläxan bättre
  • Vi borde ha analyserat regelverket i landet bättre
  • Vi skulle ha haft en bättre organisation och support i Sverige
  • Vi underskattade tiden det tog att etablera vår produkt i landet
blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x