Kvinnligt företagande ökar – i snigeltakt

Inför den Internationella kvinnodagen på tisdag nästa vecka har PAR analyserat kvinnligt företagande i Sverige.

En genomgång av samtliga svenska företag och organisationer visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter bara har ökat med 2,5 procentenheter under den senaste tioårsperioden. Från en andel på 16,7 procent 2001 till en andel på 19,2 procent i dag, enligt de senaste siffrorna.

Ökningen av andelen kvinnliga företagare (näringsaktiva kvinnor) har bara ökat med 2,0 procentenheter under samma period, från 24,6 procent (2001) till 26,6 procent.

Sammanställningen av kvinnligt företagande är hämtad ur PAR:s analys av hur de svenska kommunernas näringsliv har utvecklats. I den ligger Stockholmskommunerna Vaxholm och Lidingö i topp med högst andel näringsaktiva kvinnor i Sverige. De är tätt följda av de två dalakommunerna Mora och Rättvik. På länsnivå ligger också Stockholm och Dalarna i topp.

– Vi kan hjälpa Sveriges kommuner att utveckla sina regionala näringsliv med vår analys av hur företagandet ser ut lokalt. Genom att identifiera vilka branscher och verksamheter som har störst möjlighet att växa, kan de utveckla sin region och hitta var de nya jobben kommer att skapas i framtiden, säger Per Weidenman, som är chefsanalytiker på PAR och har utvecklat modellen som analysen bygger på.

Mansdominansen störst inom IT och bygg

Den mest jämlika branschen i Sverige är kanske inte helt oväntat Hälsa och utbildning med 33,2 procent kvinnliga styrelseledamöter och 48,7 procent näringsaktiva kvinnor. Mest ojämlik är byggbranschen med bara 8,2 procent kvinnliga styrelseledamöter. Tvåa från botten ligger IT- och elektronikbranschen med 11,8 procent kvinnor i styrelserna.

– Om kommunerna är oroliga för hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut i deras kommun och vill jobba för att skapa ett mer jämställt näringsliv, kan vi göra en utvärdering och en analys av deras situation för att ge dem ett underlag för framtida planering och utveckling, säger Tore Thallaug, vd för PAR.

I PAR:s kommunrapporter finns förutom information om hur könsfördelningen av förtagandet ser ut, en omfattande analys av näringslivets struktur, det regionala nyföretagandet, trender kring hur näringslivet har utvecklats under de senaste tio åren och en kartläggning över de som ansvarar för och driver företagen i kommunen.

– I vår analys kan de enskilda kommunerna se hur deras näringslivssatsningar har gått. Vi hjälper dem att förstå vad som har fungerat och inte. Dessutom utvärderar vi resultatet av deras satsningar i förhållande till hur det har gått för deras grannkommuner, säger Per Weidenman, som är chefsanalytiker på PAR och har utvecklat modellen som analysen bygger på.

Sveriges toppkommuner

Stockholm och Dalarna dominerar sammanställningen över de tio kommuner med flest näringsaktiva kvinnor i Sverige.

Kommun Län Andel närings-aktiva kvinnor Andel kvinnor i styrelserna
       
1 Vaxholm Stockholms län 36,6% 28,8%
2 Lidingö Stockholms län 34,7% 26,4%
3 Mora Dalarnas län 33,5% 18,8%
4 Rättvik Dalarnas län 32,9% 26,3%
5 Trosa Södermanlands län 32,7% 25,0%
6 Leksand Dalarnas län 32,4% 21,7%
7 Torsby Värmlands län 32,4% 20,5%
8 Nacka Stockholms län 32,3% 24,0%
9 Orsa Dalarnas län 32,3% 18,9%
10 Ekerö Stockholms län 31,7% 24,1%
       

Sveriges sämsta kommuner

I botten på listan över näringsaktiva kvinnor ligger Boxholm i Östergötland följt av Övertorneå i Norrbotten.

Kommun Län Andel närings-aktiva kvinnor Andel kvinnor i styrelserna
       
1 Boxholm Östergötlands län 18,6% 9,9%
2 Övertorneå Norrbottens län 19,4% 13,7%
3 Tibro Västra Götalands län 19,8% 12,3%
4 Gnosjö Jönköpings län 20,0% 12,9%
5 Pajala Norrbottens län 20,1% 12,0%
6 Lekeberg Örebro län 20,5% 16,3%
7 Vara Västra Götalands län 20,8% 16,6%
8 Bjurholm Västerbottens län 21,0% 16,7%
9 Överkalix Norrbottens län 21,1% 14,8%
10 Tanum Västra Götalands län 21.4% 19,7%
       

Branschlistan

Tabellen visar en sammanställning över kvinnligt företagande fördelat per bransch.

Branschsektor Andel närings-aktiva kvinnor Andel kvinnor i styrelserna
     
Hälsa & Utbildning 48,7% 33,2%
Sällanköp 38,1% 25,4%
Material 32,9% 12,1%
Dagligvaror 31,5% 25,3%
Företagstjänster 26,2% 20,6%
Telekom & Media 20,0% 19,4%
Finans & Fastighet 18,7% 16,2%
Energi & Miljö  15,5% 13,7%
Industrivaror 13,6% 11,5%
IT & Elektronik  11,1% 11,8%
 Byggnadsindustri  5,3% 8,2%

Kvinnlig företagsamhet: Län för län

Tabellen visar en sammanställning av andelen näringsaktiva kvinnor och andelen kvinnor i styrelserna per län.

Län Andel närings-aktiva kvinnor Andel kvinnor i styrelserna
     
1 Stockholms län  18,6% 9,9%
2 Dalarnas län 19,4% 13,7%
3 Jämtlands län 19,8% 12,3%
4 Södermanlands län 20,0% 12,9%
5 Uppsala län 20,1% 12,0%
6 Värmlands län 20,5% 16,3%
7 Skåne län 20,8% 16,6%
8 Gävleborgs län 21,0% 16,7%
9 Västernorrlands län 21,1% 14,8%
10 Kronobergs län 21.4% 19,7%
11 Västerbottens län 25,9% 16,6%
12 Västmanlands län 25,6% 18,2%
13 Norrbottens län 25,5% 17,3%
14 Gotlands län 25,5% 20,4%
15 Kalmar län 25,4% 17,3%
16 Västra Götalands län 25,1% 18,2%
17 Hallands län 25,0% 18,5%
18 Örebro län 25,0% 17,6%
19 Östergötlands län 24,8% 17,3%
20 Blekinge län 24,5% 17,6%
21 Jönköpings län 23,5% 15,0%
 Genomsnitt i Sverige 26,6% 19,2%

Undersökningen och analysen är gjorda av PAR, som är ledande på att hjälpa företag och organisationer att skapa fler affärer genom bland annat avancerade analysmetoder.

Till näringsaktiva kvinnor räknas ordinarie styrelseledamöter i aktiebolag, försäkrings¬aktiebolag, bankaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, sparbanker och ekonomiska föreningar, bolagsmän i handels- och kommanditbolag samt personer med en aktiv enskild firma.

Fakta om PAR:s genomgång av svenskt företagande

Genomgången av Sveriges företag och organisationer baseras på 2011 års siffror för aktiebolag, försäk¬ringsaktiebolag, bankaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, sparbanker och ekonomiska föreningar samt bolagsmän i handels- och kommanditbolag med fler än fem anställda. Övriga siffror är hämtade från 2009. Eftersom genomgången omfattar Sveriges samtliga företag och organisationer påverkas resultatet av totalundersökningen marginellt av de olika årtalen.

Fakta om PAR

PAR hjälper svenska och internationella företag att skapa affärer genom att hjälpa dem skaffa fler och närmare relationer med sina kunder. PAR är en komplett leverantör av affärsinformation i Sverige, Norden och Europa. Företaget har fler än 4 000 kunder och fem kontor runt om i Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm och representationskontor finns i Malmö, Örebro, Göteborg och Östersund. PAR har totalt 135 anställda och ingår i Bisnode-koncernen, som till 70 procent ägs av Ratos och till 30 procent av Bonniers.

För mer information, kontakta gärna

Per Weidenman, chefsanalytiker, PAR, 08-775 37 77, 070-674 88 45, per.weidenman@par.se
Tore Thallaug, vd, PAR, 08-775 36 02, tore.thallaug@par.se
Lars Waerland, vvd, PAR, 08-775 36 58, 070-570 81 58, lars.waerland@par.se
Pia Törnqvist, försäljnings- och marknadschef, PAR, 070-689 76 59, pia.tornqvist@par.se
Christer Lidman, Morkman, 08-545 280 50, 070-580 23 03, christer.lidman@morkman.se

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på PAR idag på 08-775 36 00 eller skicka ett mail.

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x