Kunderna påverkar produktutvecklingen

På PARs kompetenscenter får kunder och partners ta del av PARs produkt- och tjänsteutveckling i ett tidigt skede. Deltagarna ger värdefull input som leder till ett bättre kunderbjudande

Kompetenscenter ger bättre kunderbjudande

Fyra gånger om året bjuder PAR in nyckelpersoner hos utvalda kunder och partners till PAR Competence Center. Där diskuterar de trender på marknaden, vad de betyder för dem och vilket stöd kunderna vill ha av PAR. Det hjälper PAR att utveckla och lansera produkter och tjänster som verkligen hjälper kunderna att nå fram med budskapen och sälja mer.

PARs kunder och partners får skriva på ett sekretessavtal innan de deltar på PAR Competence Center. Därefter får de ta del av PARs produkt- och tjänsteutveckling i ett tidigt skede, långt innan den färdiga produkten når marknaden. När sekretessen är säkrad blir diskussionerna friare och ärligare, den skapar en trygg plats för erfarenhetsutbyte och känsliga frågeställningar.

Viktig feedback

”Vi vill skapa en arena där våra kunder kan mötas för att lära nytt, nätverka och diskutera sina utmaningar med likasinnade. Samtidigt kan vi få feedback på våra befintliga och framtida produkter och tjänster. Genom att få in kundperspektivet i produktutvecklingen kan vi säkerställa att våra produkter och tjänster verkligen hjälper våra kunder att bli ännu mer framgångsrika”, säger Andreas Lindberg, produktchef- och utvecklingschef på PAR. 

PAR stämmer av intresset för tjänster under utveckling för att få reda på om kunderna skulle ha någon nytta av tjänsten och för att få kundernas input kring hur de önskar att tjänsten ska fungera och levereras. Feedbacken de får kan förändra slutproduktens innehåll en hel del.

Påverkar produktutvecklingen

På årets första möte visade PAR till exempel upp en ny segmenteringsmodell under utveckling.

"Genomgången och diskussionerna därefter gav oss insikt i att vår produktidé var intressant och användbar. Kunderna vill gärna investera i en sådan lösning, men de behöver verktygen som gör att de verkligen kan använda sig av systemet fullt ut. Nu vet vi att om vi utvecklar rätt verktyg så kan vi lansera en produkt som flera av Sveriges största företag kommer att vara intresserade av att investera i och ha stor användning av" säger Andreas Lindberg.

Diskuterar trender

På det senaste mötet var temat Händelsestyrd marknadsföring. Ett marknadsföringssätt som intresserar många, men som få har lyckats implementera fullt ut.

"PARs kompetenscenter tar upp intressanta diskussionsområden. De ger mig tillfället att lära nytt, inspireras och träffa människor som arbetar med samma saker som jag gör. Det är intressant att få ta del av andras framgångar, utmaningar och funderingar samtidigt som vi får tillfälle att lämna önskemål kring tjänsterna från en värdefull leverantör" säger Ann-Charlotte Hellström, Head of Customer Insight på Kaplan.

Bättre tjänster för alla

"Vi tar reda på vad kunderna vill ha av oss. Sedan funderar vi på om vi kan leverera det och återkopplar vid nästa möte. Ett fåtal av våra kunder är med på Kompetenscentrets möten, men resultatet får alla våra kunder ta del av – produkter och tjänster som hjälper dem att nå fram med sina budskap till rätt målgrupper för att öka försäljningen", säger Andreas Lindberg. 
blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x