Intrum Justitia

Intrum Justitia kontaktade PAR när de önskade utveckla sina sälj- och marknadsföringsinsatser mot mindre och medelstora företag.

Sammanfattningsvis behövde man hitta ett effektivt sätt att automatiserat och kvalificerat bearbeta marknaden. I kategorin mindre företag handlade det om att öka den mekaniska bearbetningen och för medelstora företag om att hitta kvalificerade kundämnen.

- Våra lösningar hjälper företag att tjäna pengar mer effektivt. Dialogen vi för handlar även om hur du kan frigöra resurser och minska riskerna i din kredithantering. Vi kan exempelvis ge råd om hur du kan förbättra dina rutiner och hur du kan trimma din organisation med outsourcing av delar, eller hela din kreditadministration, säger Håkan Bennetoft chef för marknad- och försäljning på Intrum Justitia Sverige.

Enklare uppföljning och 100% kontroll

Intrum Justitia ville även kunna följa upp resultatet av sin marknads- och säljbearbetning på ett enklare sätt.

- Vi hade ett antal möten med PAR. Vår önskedröm var att ha hundraprocentig kontroll på våra kunder och kunna segmentera hela marknaden utifrån vårt eget data, vilket PAR kunde hjälpa oss med, berättar Håkan Bennetoft.

En matchning av Intrums kunddatabas gjordes och deras data kvalitetssäkrades. När väl detta var gjort, började de använda AnalysOnline, ett analysverktyg där Intrum själva fick tillgång till att dela upp sin marknad i tre segment, small, medium och large. Dessutom började företaget använda verktyget för kampanjhantering. I slutändan ska man, genom en lärande process grundad på erfarenheter av tidigare marknadsaktiviteter, successivt kunna förbättra de riktade aktiviteterna.

"Vår önskedröm var att ha hundraprocentig kontroll på våra kunder och kunna segmentera hela marknaden utifrån vårt eget data."

Sannolikhet att affärer kan göras

- Vi börjar se effekten av de insatser vi gjort, men eftersom arbetet inleddes ganska nyligen är inte hela sammanställningen klar", säger Håkan. Men redan nu kan jag säga att vi har en bättre kontroll på vilka kunder vi vill kontakta samt hur vi ska följa upp dem. Att vi kunde läsa in vårt eget data i systemet gör att vi direkt kan se hur stor sannolikhet det är att vi ska kunna göra affär med en viss kund, hur stor respons vi fått samt hur mycket vi sålt för på en viss kampanj.

- Vi har dessutom hittat en hel del andra fördelar med Analys Online eftersom verktyget innehåller så mycket spännande information. Säljstyrningen har blivit effektiv och vi ger våra säljchefer en otroligt bra överblick över vilka företag vi bearbetar. Verktyget ger oss också möjlighet att genomföra analyser av olika slag, både när det gäller den egna kundstocken och den totala marknaden. Och att vi kan ha allt detta samlat i ett verktyg är hur bra som helst, avslutar Håkan.

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x