Indikator är ett Superföretag

2005 grundade Lars Fallberg Indikator, ett företag som arbetar med att utvärdera kvaliteten i vården utifrån ett patientperspektiv. Företaget har varit lönsamt, växt stadigt och haft sunda finanser och tillhör nu toppskiktet av aktiebolagen. Bra tjänster, hög kvalitet på leveranserna och gemensamma värderingar är de viktigaste framgångsfaktorerna.

Lars Fallberg Varje år gör PAR en analys av alla svenska aktiebolag, för att identifiera det absoluta toppskiktet. I år har endast 317 företag, 0,1 procent, klarat de hårt ställda kraven på ekonomi, tillväxt och finanser och därmed fått titeln Superföretag. Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, är ett av dem. Företaget arbetar med att utvärdera kvaliteten i vården i ett patientperspektiv.

Indikator startade 2005. Sedan dess har de gjort ett bra jobb och levererat bra tjänster. De har inte känt av någon kris utan har ökat personalstyrkan successivt, i takt med att allt fler landsting, vårdcentraler och sjukhus började använda sig av deras tjänster. De utvecklar ständigt nya undersökningar och enkäter.

Idag är de ett superföretag, ett av de bästa företagen i sin bransch.

- Superföretagen har en affärsidé som bevisligen håller över tiden och förmågan att göra uthålliga affärer runt sin idé. De har hittat framgångsformeln och är viktiga föredömen för andra företag, säger Per Weidenman, som är chefsanalytiker på PAR och har utvecklat modellen för Superföretagen.

Marknadsföring, avgörande faktor

Enligt hans analyser har Superföretagen en sak gemensamt:

- De är bättre på marknadsföring och försäljning, mot både befintliga och nya kunder, säger Per.

För Indikators del handlar det inte om marknadsföring i traditionell mening.

- För oss handlar det om att visa upp resultaten av vårt arbete på bästa sätt. Vi ser våra presentationer och webbaserade resultatredovisningar som en marknadsföringskanal. Hög kvalitet gynnar vårt varumärke och får fler att anlita oss, säger Lars Fallberg, grundare och vd på Indikator.

Hög kvalitet

 Det är här PAR kommer in. När Indikator ska göra en telefonundersökning är det PAR som tar fram namnlistorna att ringa på. De har en bestämd målgrupp och behöver en slumpmässig, statistiskt säkerställd ringlista enligt de kriterier som undersökningen kräver. Som mest har det handlat om 124 olika selekteringsområden.

- PAR har hög kvalitet på sin konsumentdatabas och stor erfarenhet av att göra målgruppsurval. Deras leveranser är en förutsättning för att arbetet ska bli effektivt och slutresultatet statistiskt säkerställt och korrekt, säger Lars. 

Bo Henriksson - Jag vill verkligen gratulera Indikator till att det går så bra för dem. Vi har ett bra samarbete, det är ett väldigt professionellt företag som det är roligt att arbeta med. Så jag är inte förvånad över att de kvalar in som Superföretag, säger Bo Henriksson, som är Indikators kontaktperson på PAR.

Starka värderingar

När Lars ska förklara företagets framgångar lyfter han fram kvalitet, gemensamma värderingar och att ha roligt på jobbet.  Företagets medarbetare enas i en stark övertygelse om att det de gör är viktigt.

- Jag bestämde mig för att arbeta för en bättre vård för länge sedan, när min mamma blev sjuk och fick ett dåligt bemötande av vården. Mina medarbetare delar värderingen att alla i vården ska behandlas på rätt sätt. Vi är stolta över att vårt arbete bidrar till att det blir så. Därför arbetar vi hårt för att leverera på topp, säger han.

Kul på jobbet

Kollegor träffar varandra mer än sin familj på vardagarna. Med respekt för det lägger Indikator stor vikt på att de ska ha roligt på jobbet.

- Vår framgång bygger på att vi levererar bra tjänster i hög kvalitet som stämmer väl överrens med våra värderingar. Vi arbetar hårt och har kul under tiden, avslutar Lars.

 

Fakta: Superföretagen

Varje år gör PAR en analys av de cirka 50 000 aktiebolag som har en omsättning över tio miljoner, för att identifiera Sveriges Superföretag. De företag som har bäst tillväxt, lönsamhet, balans i ekonomin och en sund finansiering jämfört med alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet under de senaste fyra åren får kalla sig Superföretag. 2012 får 317 aktiebolag titulera sig Superföretag.

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x