Fånga kunden i rätt ögonblick

Händelsestyrd marknadsföring handlar om att komma med rätt erbjudande, till rätt person, vid rätt tidpunkt - precis när mottagaren insett att de kanske behöver precis det du erbjuder. Hur ska du lyckas med det på ditt företag? Vår analyschef, Per Selin, berättar hur han tycker att du ska komma igång.

Det rätta ögonblicket

Du har rätt budskap och kan nå fram till rätt person med rätt erbjudande, nu handlar det bara om timing. Ligger erbjudandet rätt i tiden för just den här mottagaren kommer det med högsta sannolikhet att bli ett köp. Händelsestyrd marknadsföring är en utmaning som många företag är intresserade av samtidigt som de är osäkra på hur de ska göra.

När är det högst troligt att vem köper dina produkter?

Vad kan du göra för att nå fram till dem med budskapet att du har precis vad de behöver?

Ovan frågor är centrala i händelsestyrd marknadsföring och svaren leder företaget till merförsäljning, kostnadsbesparingar, effektivisering och ett stärkt varumärke.

Börja med det självklara

Per Selin, analyschef på PAR, vet att många företag intresserar sig för händelsestyrd marknadsföring, men har svårt att komma igång. Han rekommenderar dem att börja med det självklara.

”Fundera på vad som är det främsta skälet till att kunderna köper en produkt och när det är mest naturligt att de köper den. När det regnar köper folk paraplyer och efter semestern är de intresserade av att förnya garderoben. När köper man ditt företags produkter?”, säger Per Selin, analyschef på PAR.

När du vet vad som får kunderna att handla skapar du en aktivitet som säkerställer att du kan nå kunden med ditt erbjudande i rätt ögonblick.

Rätt erbjudande i rätt ögonblick

klocka ”Det kan handla om att paraplyerna placeras vid kassan när det börjar regna, eller att alla nyblivna föräldrar får ett rabatterbjudande på blöjor när de kommer hem från BB. Du behöver utveckla ett erbjudande och skapa processerna som säkerställer att budskapet går iväg i rätt tid, säger Per.

Ständig förbättring

Han rekommenderar företagen att prova sig fram med olika kampanjer för att återanvända och händelsestyra det som fungerar bäst. Arbeta ständigt med att trimma och förbättra marknadsinsatserna, bygg dem på kunskap om kunderna och erfarenheter från tidigare kampanjer.

”Börja smått men sätt målet högt, ett blygsamt mål hindrar dig att nå längre. Usain Bolt nöjer sig inte med att springa lika snabbt som alla andra, han satsar på att vara bäst och lyckas med det. Det kan du också göra. Du behöver inte nöja dig med att ha en svarsfrekvens i höjd med konkurrenternas. När du satsar på händelsestyrd marknadsföring kan du nå hur långt som helst genom att lära känna kunderna bättre och vässa erbjudandena mer”, säger Per.

De första stegen:

1. Börja med det självklara.

Vad är det främsta skälet till att kunderna köper? När är det mest naturligt att de köper?

2. Analysera kunderna

Börja med transaktionsdata och klassificera kunderna efter hur ofta de köper, senaste köp och total volym

3. Bygg prognoser

Vilka kunder kommer att köpa
Vad kommer de att köpa
När kommer de att köpa

4. Testa och utveckla

Prova vad som fungerar, återanvänd det som fungerar och händelsestyr det som fungerar.

- När man börjar med det självklara och ser dess resultat är det lättare att ta de lite större investeringarna och besluten som krävs för att nå de riktigt stora framgångarna. Även Usain Bolts karriär började med ett första lopp där resultatet triggade till en större satsning, säger Per.

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x