E-postlagen

I Sverige är det förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer.

Om det finns ett ”etablerat kundförhållande” mellan företag och konsument, till exempel om du har köpt något från företaget, får företaget skicka e-postreklam – men bara om följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Du får inte ha tackat nej till att din e-postadress används i marknadsföringssyfte
  • Marknadsföringen måste gälla företagets egna likartade produkter som den du har köpt förut
  • Du måste få möjlighet att kostnadsfritt och enkelt förhindra att e-postadressen används i marknadsföringssyfte
  • I e-postreklamen ska det alltid finnas en giltig adress dit du kan skicka en begäran om att marknadsföringen ska upphöra
blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x