Direktmarknadsföring - definition

Definitionen av Direktmarknadsföring (DM, Direct Marketing) på Wikipedia lyder:

Definitionen av Direktmarknadsföring på Wikipedia lyder:

Direktmarknadsföring (DM, Direct Marketing) förutsätter möjligheten att utifrån insikt och analys definiera en målgrupp med hjälp av medlemmarnas utmärkande egenskaper och att kunna rikta marknadsaktiviteter direkt till dessa, oberoende av kanal. Målgruppens medlemmar ska med hjälp av informationsbaserat systemstöd kunna adresseras vid rätt tillfälle med relevanta budskap i den kanal medlemmarna konsumerar media vid varje given tidpunkt. Direktmarknadsföring ger alltid möjlighet till respons och skapar alltid mätbar effekt. Källa: Wikipedia

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x