Confex

Målgrupper - "PAR har ett helhetsgrepp som är ovärderligt för oss"

Confex

När Confex Sweden AB startade sin verksamhet i Sverige 2003 hade man redan många av idéerna för sina kommande seminarier klara – flera års verksamhet som konferens- och seminariearrangör i Norge hade gett Confexgruppen gedigen erfarenhet.

- Däremot saknade vi en adressleverantör i Sverige, berättar Arve Brogstad, marknadschef på Confex. Vi behövde någon som kunde förse oss med alla de högst varierande målgrupper vi behöver för olika typer av seminarier. Men vi blev dock direkt rekommenderade att kontakta PAR.

Som Skandinaviens ledande seminarie- och konferensarrangör, med ett stort utbud av arrangemang, riktar sig Confex till såväl breda, som mindre, mer nischade grupper. Produktportföljen omfattar flera olika områden, t.ex. Ledarskap, Konflikthantering, Äldreomsorg och Ekonomiskt arbete.

- Hos PAR hittar vi beslutsfattarna inom näringslivet, men även inom den offentliga sektorn och vården, som också är viktiga målgrupper för oss. Under åren har vi byggt upp en egen svensk kunddatabas i vårt CRM-system, som PAR har matchat och kvalitetssäkrat. Dessutom vi får löpande aviseringar om ändringar som sker hos våra kundföretag, som vi läser in i systemet, fortsätter Arve.

Confex bygger sin verksamhet på en tydlig affärsidé. Efter ett omfattande researcharbete av målgruppens behov, t.ex. för att hitta rätt ämnen och föredragshållare, utvecklar man själv varje seminarium och konferens – från idé till genomförande.

"Hos PAR hittar vi beslutsfattarna inom näringslivet, men även inom den offentliga sektorn som också är viktiga målgrupper för oss."

- Inför utskicken för våra seminarier och konferenser förser PAR oss med adresser till prospects. De är naturligtvis kontrollerade mot våra befintliga kunder för att undvika dubbletter berättar Arve. Från början var det främst postala utskick som gällde, ibland förstärkta med ett faxmeddelande. I dag använder vi ofta e-post, som vi upptäckt fungerar mycket bra för oss. I vissa fall gör vi först ett postalt utskick och skickar sedan en påminnelse med e-post antingen till hela målgruppen eller delar av den.

- Sverige är en jättebra marknad för seminarier och utbildningar. Trots tuffare tider expanderar vår verksamhet i Sverige för varje år. Det är ju ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt. Inte minst visade sig rekommendationen att kontakta PAR vara helt rätt för oss. Samarbetet fungerar bra och för oss är det mycket värdefullt att ha en enda leverantör som har ett helhetsgrepp, avslutar Arve Brogstad.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på PAR idag på 08-775 36 00 eller skicka ett mail.

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x