Bisnode skapade den bästa innovativa idén

20 medarbetare på Bisnode-företagen i Sverige samarbetade för att ta fram bästa möjliga idé på en applikation baserat på Stockholm Stads datakällor. Resultatet vinner Stockholm Open Awards pris Bästa innovativa app.

Bisnode vann på Stockholm Open Awards

Stockholm Stad öppnade sina datakällor och utlyste en tävling som Bisnode inte kunde motstå.  Deltagarna i Stockholm Open Awards skulle använda sig av datan för att skapa smarta appar som bidrar till att Stockholm blir en levande, kreativ och mänsklig stad.

I konkurrens med 336 kreativa idéer vann Bisnode i klassen Bästa innovativa app.

”På Bisnode älskar vi nya datakällor och innovation, så det var självklart att vi skulle delta i den här tävlingen”, säger Joakim Skog, Technology Pioneer på Bisnode.

Samlad kraft

Han samlade 20 kollegor från Bisnode-företagen på en halvdags workshop för att spåna idéer.

”Vi kom fram till många riktigt bra och genomförbara idéer och valde att gå vidare med en som kan ge en helhetsbild av olika områden i Stockholm. Det här projektet visar vilken kreativ höjd vi kan uppnå tillsammans och hur vi kan kombinera vår data med myndigheternas för att skapa riktigt bra lösningar till alla”, säger Joakim.

Många fakta om Stockholm

Bisodes applikation, MOVE Stockholm, kan hjälpa alla som ska flytta till Stockholm att välja rätt plats att bo på. Användaren kan välja vilka aspekter som är viktiga och får sedan tips på vilka områden i Stockholm som passar dem bäst. Alternativt kan man positionera sin telefon och få en helhetsbild av området man befinner sig i, vilket breddar målgruppen till alla vetgiriga som befinner sig i Stockholm. Appen samlar samtidigt in statistik om vad användarna är intresserade av och kan vara ett värdefullt stöd i samhällsutvecklingen.

Applikationen kombinerar data ifrån 21 av Stockholm Stads datakällor med 17 av Bisnodes egna datakällor.

Alla får äran

”MOVE Stockholm är en fullt genomförbar idé som har väckt stort intresse. Det skulle vara väldigt roligt om vi kunde realisera den. Vi är många som ska ta åt oss äran för priset, lösningen är ett resultat av riktigt bra samarbete och kreativ höjd, i kombination med hög kompetens och bra databaser, avslutar Joakim.

Bisnode-medarbetare som bidragit med sin kreativitet och kunskap i detta projekt:
Johan Lyttbacka och Henrik Andersson från Applicate, Lise Larsvik på BusinessCheck, Pontus Holmberg och Tommy Andersson på Infotorg, Niclas Behre, Per Åkerblom och Roland Lönnerbro från Relevant, Pål Lungberger, Mattias Oldenburg och Andreas Gustavsson på Soliditet, Christoffer Wallén, Björn Andersson och Camilla Hane på PAR, Håkan Beckman, Joakim Skog och Graham Crookston från Bisnode Sverige.

  

Vill du veta mer?
Hör av dig till oss på PAR idag på 08-775 36 00 eller skicka ett mail.
   

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x