Åhléns Klubb

Åhléns Klubb är en av Sveriges största och mest framgångsrika kundklubbar. Medlemmarna handlar vid varje köptillfälle för 40 procent mer än en ickemedlem. De automatiserade marknadsinsatserna bygger på kundens köpbeteende.

Åhléns Klubbs uppdrag är att generera kundinsikt och driva försäljning. Redan när klubben startade, 1996, byggde en del av marknadsinsatserna på automatiska utskick. Tänket har funnits där sedan start, men tekniken har hindrat dem att satsa fullt ut.

Tekniken på plats

2011 implementerade de CRM-plattformen Neolane. Tekniken var på plats och de kunde börja utveckla de automatiserade processerna på riktigt. Tillsammans med relationsmarknadsföringsbyrån Kaplan utgick de från kundlivscykeln och kundernas köpbeteenden för att utveckla händelsestyrda erbjudanden.

Provar sig fram

"Nyckeln till vår framgång är att vi testade oss fram. Särskilt för livscykelprocessen där vi var tvungna att hitta rätt typ av erbjudande som ska sättas in vid exakt rätt tidpunkt för att aktivera mottagaren, säger Viktor Ögren", Kampanjtekniker på Åhléns Klubb.Viktor-150

"Åhléns framgång bygger även på att de har förstått att alla kunder inte ser lika ut. De segmenterar smart, med stor insikt om kunderna, deras behov och olika skeenden i livet, säger Ann-Charlotte Hellström", Head of Customer Insight på Kaplan.

300 000 nya medlemmar

2011 värvade Åhléns 300 000 nya medlemmar. När en ny medlem kommer in aktiveras välkomstprocessen där alla marknadsinsatser sker baserat på hur kunden agerar. Målet är att den nya medlemmen ska bli en aktiv kund och vägen dit drivs av erbjudanden via postala utskick, webb, e-post och SMS, samt en grundkommunikation via medlemsmagasinet och de digitala medierna.

Kundinsikt

Åhléns marknadsföring är inte en monolog, det är en kommunikation där Åhléns lyssnar in kunderna för att ständigt förbättra kunderbjudandet.

Vi lär oss mycket av våra kunder. Vi försöker verkligen att ta till oss den feedback vi får via våra olika kanaler såsom kundservice, vår egen klubbpanel, vår facebook-kanal och självklart via vår personal i varuhusen. Försäljningssiffrorna avslöjar inte alltid hela sanningen, säger Viktor.

"Kundinsikterna återanvänds i kommunikationen för att stärka kundrelationerna och locka till köp"

Kundinsikterna återanvänds i kommunikationen för att stärka kundrelationerna och locka till köp. En av alla lyckade insatser är Åhléns Magasin, med ett läsvärde på 95 procent. 66 procent av medlemmarna genomför ett köp efter att ha läst den.

Få koll på din marknad, läs mer här

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på PAR idag på 08-775 36 00 eller skicka ett mail.

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x