Göta Energi har koll på nya kunder

Göta Energi säljer el till inköpspris. Deras fältsäljare använder iPads med DirektMedias applikation Face2Face i säljmötet för att effektivisera och maximera försäljningen.

john_gustavssonGöta Energi erbjuder el till inköpspris och en låg månadsavgift. Tjänsten påverkar privatekonomin, men är inte en högintresseprodukt som är spännande att köpa in. Därför måste tjänsten vara lätt att förstå och köpa.

En Ipad i fältsäljarnas hand förenklar säljarbetet. När de funnit en kund som är intresserad öppnar säljaren applikationen Face2Face och skriver in telefon- eller personnumret, applikationen hämtar hem övriga personuppgifter, och kunden skriver på avtalet direkt.

Informationen går direkt in i DirektMedias databas, där Göta Energi hämtar ner de nya kunderna till sin kunddatabas en gång per dygn.

”Face2Face gör att våra säljare kan fokusera på att sälja, istället för att stå och fylla i formulär. Arbetet blir roligare och kunden får ett bra första möte med Göta Energi”, säger John Gustafsson, försäljningschef på Göta Energi.

face2face_200 Sedan i somras hyr Göta Energi iPads med Face2Face av DirektMedia. Innan dess arbetade fältsäljarna med förtryckta formulär där de fyllde i namn, personnummer, telefonnummer och adress, sedan fick kunden skriva under. Pappersexcersisen tog värdefull säljtid och en del prospects hade inte tid att vänta. 

Pappersbuntarna samlades in och knappades sedan in i kundsystemet. Oläslig text och felstavningar försvårade det administrativa arbetet och det krävdes mycket manuellt arbete för att kvalitetssäkra datan.

”Face2Face underlättar arbetet för säljarna, minimerar administrationen och ger oss bra kvalitet på informationen i våra kunddatabaser. Vårt viktigaste mål är att ha Sveriges mest nöjda elkunder – och en viktig del i det arbetet är att ge våra nya kunder en bra första upplevelse”, säger John Gustafsson.

Göta Energis fältsäljare arbetar i hela landet. John kan följa försäljningen live.

”Göta Energi är snabba och smarta. De har spännande saker på gång hela tiden. De har investerat i en bra lösning som stärker deras försäljningsarbete. Det är en av anledningarna till att de är så framgångsrika, säger Christian Persson, kundansvarig på DirektMedia. 

PAR har hjälpt oss att segmentera och dela upp våra kunder så att vi kan erbjuda rätt lösningar på ett sätt som är optimalt för kunden, säger Per Göransson, chef för Kommunikation & Marknadsstöd på Länsförsäkringar Stockholm.

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x