Big Data är ingen fluga

På internet finns oöverskådligt mycket information – Big Data. Det ger företagen otaliga möjligheter att interagera med kunden för att bemöta kritik och stärka sina ambassadörer. Det är inte företagens reklam som skapar varumärket längre, det är den ständigt pågående diskussionen i de digitala medierna.

Det finns 2,3 miljarder internetanvändare i världen och 10 miljarder enheter är uppkopplade mot Internet. På en dag laddar en miljard Facebook-medlemmar upp 300 miljoner foton och gör 2,5 miljarder uppdateringar. På två dagar skapas mer data än det gjorde från "Big Bang" och fram till nu.

Konsumenterna lever en stor del av sitt liv på nätet, och de förväntar sig att företagen ska ge dem relevant information. Regnar de vill de få reda på var de kan köpa ett paraply, klagar de på servicen i en affär blir de glada över en ursäkt och hyllar de en vara blir de ännu mer positiva om de får ett specialerbjudande. Frågan är vilka som pratar om ditt företag, din bransch och dina produkter.

Frågan är vilka som pratar om ditt företag, din bransch och dina produkter.

Kan ni finna en trend och anpassa ert erbjudande till den? Finns det människor som kritiserar något ni gör, kan ni bemöta det? Kan ni stärka människor som talar väl om er? Kan ni finna nya målgrupper som är i behov av era produkter?

Big Data är samlingsnamnet för den information som finns på Internet, kunddata och transaktionsdata. Rätt hanterat ger Big Data dig ett beslutsunderlag som hjälper dig att fatta bättre beslut snabbare och säkrare. Genom att automatisera händelsestyrda marknadsföringsinsatser kan du fånga in kunderna i precis rätt ögonblick.

Varuhuset Macy´s är det goda exemplet. De mäter och analyserar sin egen data, köper in den information de behöver och skannar de sociala medierna. Baserat på den kunskap de får och möjligheterna tekniken ger dem skapar de en personlig konversation med kunderna. 600 medarbetare arbetar med detta, de har fem gånger fler copywriters nu som för fem år sedan. Ett e-postmeddelande kan ha 200 000 versioner. Deras arbete gav dem utmärkelsen Marketer of the year 2012. Om några år kommer många att arbeta på det här sättet, om än inte i lika stor skala.

Se Macy´s film om sin marknadsföring.

 

Nu finns det databaser för avancerade analyser av stora mängder data, som kan designas och anpassas till händelsestyrd marknadsföring. Big Data gör det möjligt att skapa den marknadsföring som kunderna vill ha, när de vill ha den. De företag som gör det först kommer att få stora fördelar och vinna marknadsandelar. De som väntar för länge kommer att förlora kunderna till konkurrenterna. 

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x