100 % rätt – en väg till framgång

Affärsinformationen i företagets system är ofta den mest värdefulla tillgången. Men få företag har åtkomst till den uppdaterade information de behöver.

72% rätt = 28% fel

Förmågan att behålla, utveckla och attrahera nya kunder är avgörande för företagets existens och tillväxt. Kunskaperna om kunderna och marknaden, samt företagets förmåga att tolka och agera enligt dem ger företaget rätt förutsättningar för att lyckas. Affärsinformationen i företagets system är en av era mest värdefulla tillgångar.

Men ett genomsnittsföretag i Sverige planerar sin verksamhet och jobbar dagligen utifrån affärsinformation som endast stämmer till 72 procent. Eller med 28 procent fel, om man föredrar det. Dessutom utgår ofta företagsledningen, marknadsavdelning, analys- och säljteamen från olika databaser. Få av dem har all den information de behöver för att göra bästa möjliga jobb och deras samarbete är begränsat.

På ett företag som kommit längre med sin informationsstrategi utgår ledning, marknad, sälj och analys från samma korrekt och uppdaterade affärsinformation, de har tillgång till den information de behöver och samarbetar för att maximera resultaten. Deras försäljning har toppresultat och kunderna är nöjda.

Här beskriver vi en process som kan fungera som underlag för att komma vidare med arbetet för ditt företag att gå från 72% rätt till 100% affärsinformation. Så ta med ditt företag på en resa som kommer att göra er kundvård och ert försäljningsarbete lite bättre än konkurrenternas. Så att ni kan behålla och utveckla de kunder ni har och locka ännu fler kunder till företaget.

PAR visar dig vägen från genomsnittet till toppen.

Målet - samarbete och samordnat informationsflöde för maximal effekt

Målet för insatsen är att rätt personer på företaget har tillgång till rätt och komplett information så att de kan maximera resultatet av sitt arbete.

På vägen hit har ledning, marknad, sälj och analys samarbetat tätt. Förmodligen har de fått större förståelse för varandras arbete och hur de kan samarbeta för att få bättre resultat. De ser snabbt vilka resultat deras samarbete ger och därför kommer de att vidareutveckla det.

När ledning, marknad, analys och sälj arbetar ihop med tillgång till gemensam, adekvat, komplett och uppdaterad kundinformation innebär det att:

 • Analysteamet får korrekta uppgifter till sina analyser och kan leverera korrekta beslutsunderlag. De kan utvärdera sälj- och marknadsinsatser och ge fungerande förbättringsförslag. Det blir även möjligt att utvärdera de befintliga kunderna för att identifiera de framtida kunderna.
 • Ledningsgruppen har tillgång till de nyckeltal de behöver och tar strategiska beslut baserat på korrekta underlag.
 • Marknadsavdelningen kan göra säljstödjande kampanjer på ett korrekt målgruppsurval och säkerställa att säljarna följer upp de leads som genereras. Dubblettfria adressköp ger rätt erbjudande till rätt kund.
 • Säljarna får tillgång till rätt information och en korrekt analys av vem som bör få vilket erbjudande. De får bra leads från marknad och samplanerar säljinsatserna. De blir mer effektiva och det krävs färre kontakter och kontaktförsök för att få en ny kund.
 • Tillsammans kan de skapa nöjda kunder som investerar mer och ett effektivt arbete för att attrahera nya kunder. Det kommer att bidra till att stärka varumärket, företagets resultat och framgångar.

Stegen på vägen mot 100%

 1. Se över er bearbetningsstrategi – grunden för kundarbetet består i att veta vilka kunder som är strategiskt viktiga och hur ni ska bearbeta dem.
 2. Skapa en informationsstrategi – Hur ser informationstillgånget och flödet ut idag och vilken information behöver ni? (se frågeställningar i slutet av dokumentet)
 3. Kvalitetssäkra erat informationskapital - Säkerställ att all information i kundregistret är korrekt.
 4. Komplettering av viktig information – Komplettera den information som saknas.
 5. Löpande underhåll – Skapa rutiner för löpande uppdatering av er information för att förvalta informationskapitalet på sikt.
 6. Dubblettfri information – Identifiera och eliminera dubbletter i ert register utan att radera värdefull information om kunden. Skapa förutsättningar att hålla isär kunder och kundämnen.

Kartläggningen

Innan ni börjar arbeta med att säkerställa er informationshantering, måste ni ta reda på hur det ser ut idag. Vad har ni för information om era kunder och er marknad idag? Vilka har den och hur använder de den?

Frågor att fundera över:

 • Vilken information behöver ni för att kunna vårda kunderna och attrahera nya kunder på bästa och mest effektiva sätt?
 • I vilka processer behöver ni tillgång till marknads- och affärsinformation? Hur ser de processerna ut?
 • Vilken information behöver ni för att ta rätt beslut och verkställa dem på bästa sätt?
 • Har ni den informationen tillgänglig? Om ni har informationen, är den då korrekt?
 • Vem ansvarar för kund- och affärsinformationen idag? Hur registreras och hanteras ny respektive befintlig kundinformation.
 • Vad behöver ni veta om era kunder? Var hittar ni den informationen?
 • Vad behöver ni veta om marknaden? Var hittar ni den informationen?
 • Hur identifierar ni de företag eller personer som med högsta sannolikhet kan bli era kunder och vilken information behöver ni om dem?
 • När ni har samlat all den informationen ni behöver, hur håller ni den då uppdaterad på sikt?
 • Vilken information om kunder och marknad behöver vi för att maximera resultaten?

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på PAR idag på 08-775 36 00 eller fyll i vårt kontaktformulär.

blog comments powered by Disqus

Läsvärt

Mitt PAR

Logga in

x